Для батьків

Правила поведінки вихованців ДЮКМіР

1.До занять у гуртках допускаються вихованці, які мають письмову заяву батьків про прийом у ДЮКМіР і які пройшли вступний і первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

2.Під час занять у гуртках вихованці додержуються дисципліни, виконують вимоги керівника гуртка.

3.Вихованці повинні знати і виконувати вимоги безпеки життєдіяльності під час занять у клубному тирі.

4.Обережно і дбайливо поводитись з інвентарем  та обладнанням клубу.

5.Покидати навчальні класи тільки з дозволу керівника гуртка.

6.Додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, затвердженого розкладу занять гуртків.

7.Додержуватись вимог Статуту клубу та Правил поведінки вихованців ДЮКМіР.