Навчальні програми клубу

 

 

                                  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ГУРТКУ   “ЮНИЙ СУДНОВОДІЙ”

 

                                                                                                             Херсонська міська рада

                                                                                                                  Управління освіти

                                                                        Херсонський дитячо-юнацький клуб моряків і річковиків з флотилією

                                                                                                            Херсонської міської ради

 

ПОГОДЖЕНО

Завідувач методичним кабінетом

при управлінні освіти Херсонської міської ради

_____________В.М. Ільїна

____ ______________2014р.

 

         ЗАТВЕРДЖУЮ

         Начальник  управління 

освіти Херсонської міської ради

 

         ________________ Ю.М.Ніконов

         ____ ______________2014р.

 

                                                                                         НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

                                                                                                  ВІЙСЬКОВО – МОРСЬКОГО НАПРЯМУ

                                                                                                        ГУРТКА «ЮНИЙ СУДНОВОДІЙ»

                                                                    ОСНОВНОГО РІВНЯ ПЕРШОГО, ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО РОКІВ НАВЧАННЯ

 

 

                                                                                                                м. Херсон-2014

 

 

 

Укладачі:  Гапієнко М.Г.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Голубов В.С.

Керівник гуртка «Юний судноводій»

 

Рецензент:  Білоног М.О.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії

Викладач судноводійських дисциплін

Херсонської державної морської академії

 

 

                                                                                                             Пояснювальна  записка

Гуртки «Юний судноводій» працюють в усіх клубах юних моряків України. Навчаючись у цьому  гуртку вихованці вивчають основи морської справи, знайомляться з морськими професіями, роботою моряка в сучасних умовах, знайомляться з устроєм судна, теорією його побудови.Програма гуртка дає змогу вести переговори між суднами, ознайомитись з усім комплексом знань, які потрібні судноводію для успішного проведення судноплавства.

Вихованці вивчають штурманське діло, прокладання курсу по морським картам, безпечність плавання, методи лову риби, її збереження, транспортування, безпечність маневрування, міжнародні правило попередження зіткнення суден (МПП ЗС-72).

В практичній частині програми вихованці вчаться проводити суднові роботи, в’язати морські вузли, передавати сигнали прапорцевим семафором, розрізняти судна по типам, визначати місце знаходження судна, вміти використовувати посібники, морські карти.

Програма гуртка «Юний судноводій» основного рівня розрахована на 3 роки навчання: 216 годин на рік (по 6 годин на тиждень).

До першого року навчання зараховуються учні 4-5 класів, до другого року навчання –  учні 6-7 класів, до третього року навчання  – учні 8-9 класів.

Основною метою та завданням гуртків «Юний судноводій» є розвиток інтересу вихованців у сфері морських професій, отримання знань з основ судноводійства, дотримання та розвиток спеціальних практичних вмінь та навичок, формування та розвиток інтелектуальних вмінь процесу мислення (співвідношення теоретичних знань з практичними, порівняння суден за принципами подібності і відмінності, обґрунтування конструктивно-технологічних рішень), задоволення вихованців у  просвітній орієнтації та творчої самореалізації, формування здорового способу життя.

По закінченні навчання в гуртку «Юний судноводій» випускники складають кваліфікаційні іспити та одержують свідоцтва певного зразка і характеристики-рекомендації для вступу в морські навчальні заклади.

При складанні програми враховано Державний стандарт базової середньої освіти – освітні галузі «Математика», «Географія», «Природознавство».

Програмою передбачено індивідуальне навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ МОН  України від 10.12.2008р. №1123).

Програма апробована в гуртках «Юний судноводій» протягом трьох років навчання.

 

Основний рівень, перший рік навчання

 

№ з/п Розділ, тема Кількість годин
Усього Теоретичні Практичні
1. Вступне заняття 3 3
2. Історичний огляд розвитку мореплавства 15 15
3. Великі географічні відкриття 18 18
4. Класифікація суден 15 15
5. Основи візуального зв’язку і сигналізації 30 9 21
6. Такелажна справа 36 6 30
7. Основи війсково-морської справи 42 42
8. Устрій 6-ти весельного ялу 27 18 9
9. Підготовка плавучих засобів до плавпрактики 27 3 24
10. Заключне заняття 3 3
11. Разом 216 132 84

 

Зміст програми

 1. Вступне заняття (3 год.)

Ознайомлення з програмою. Техніка безпеки на вулиці, в транспорті, на суднах, дебаркадері, в класах.

 1. Історичний огляд розвитку мореплавства. (15 год.)

Теоретична робота. Плаваюче по річці дерево – перший плавзасіб людини. Плот. Поява весел.Довблений човен. Козацька «Чайка». Поява вітрил. Використання парової машини. Стальні судна. Двигуни внутрішнього згорання. Колісні судна. Турбіни. Атомні реактори. Судна на підводних крилах, судна на повітряних подушках.

 1. Великі географічні відкриття.(18 год.)

Теоретична робота.Експедиції Христофора Колумба. Відкриття Америки. Пошук морського шляху з Європи до Індії, навколо Африки. Експедиції Васкода Гамми. Перше кругосвітнє плавання Магеллана. Освоєння північних і далекосхідних морів. Експедиції Баренца, Дежньова, Атласова, Лаперуза, Берінга, Кука, Белінгаузена, Лазарєва, Крузенштерна.

 1. Класифікація суден.(15 год.)

Теоретична робота.Класифікація суден. По призначенню, по району плавання, по матеріалу корпусу, по роду пропульсивного устрою, по роду рушія, по принципу руху.

 1. Основи візуального звязку і сигналізації. (30 год.)

Теоретична робота.Коротка історія розвитку зв’язку і сигналізації (стяги, вітрила, реї, сигналізація голосом). Перші сигнальні знамена. Введення сполучень знамен і вимпелів по кольорам. Введення звукової і світової абетки Морзе. Введення в систему зв’язку прапорцевою абеткою, прапорів міжнародного зводу сигналів.

Практична робота.Тренування в передачі літер, слів, речень абеткою Морзе, прапорцевим семафором і прапорами міжнародного зводу сигналів.

 1. Такелажна справа. (36 год.)

Теоретична робота.Призначення тросів і канатів на судні і шлюпці. Види рослинних, стальних і синтетичних тросів і канатів. Морські вузли. Призначення і прийоми в’язання вузлів: прямого, рифового, шкотового, удавки, простого штика, штика зі шлагом, рибацького штика, вісімки, плоского та інших.

Практична робота. В’язання прямого, рифового, шкотового, вісімки, бесідочного та інших вузлів на швидкість.

 1. Основи військово-морської справи. (42 год.)

Теоретична робота.Військово-морський флот. Його склад. Тактико-технічні дані флоту. Підводні човни. Авіаносці. Крейсери. Ескадрені міноносці. Ракетні і торпедні катера. Сторожеві кораблі. Інші кораблі флоту. Озброєння кораблів – артилерійське озброєння, торпедне озброєння. Мінна зброя. Ракетна зброя. Атомна зброя.

 1. Устрій 6-ти весельного яла. (27 год.)

Теоретична робота. Устрій корпусу ялу. Кріплення оснастки, набору до корпусу яла. Зйомні деталі, їх призначення і устрій. Предмети спорядження, їх устрій, призначення, штатні місця.

Практична робота. Відпрацювання техніки веслування на ялі. Рухи при веслуванні. Виконування основних команд: «Весла розібрати», «Табань», «Шабаш».

 1. Підготовка плавучих засобів до плавальної практики.(27 год.)

Теоретична робота.Техніка безпеки на робочому місці, при роботі з інструментами.

Практична робота.Миття та чистка ялу. Підготовка до фарбування. Укомплектування ялу необхідними предметами спорядження. Підгонка і урівноваження весел. Підготовка ялу до експлуатації. Розміщення рибин, уключин, весел, румпеля, щогли, вітрила, пера керма.

 1. Заключне заняття.

Підведення підсумків роботи гуртка за рік.

 Основний рівень, другий рік навчання.

 

№ з/п Розділ, тема Кількість годин
Усього Теоретичні Практичні
1. Вступне заняття 3 3
2. Теорія устрою судна. 42 42
3. Устрій судна. 42
4. Візуальний зв’язок і сигналізація 48 18 30
5. Такелажна справа. 21 6 15
6. Плавання по внутрішнім водним шляхам. 30 30
7. Підготовка плавучих засобів до плавальної практики 27 3 24
8. Заключне заняття
Разом 216 132 84

Зміст програми

 1. Вступне заняття. (3 год.)

Ознайомлення з програмою. Техніка безпеки і правила протипожежної безпеки в клубі, в класах, на вулиці, в транспорті, на дебаркадері.

 1. Теорія устрою судна. (42 год.)

Теоретична робота.Основні поняття по теорії устрою судна. Морехідні риси судна. Плавучість. Стійкість.Хідкість. Непотопляємість. Керованість. Хитавиця.

 1. Устрій судна (42 год.)

Теоретична робота. Конструкція корпусу судна. Суднові приміщення, їх призначення. Суднові устрої: швартовний, якірний, рульовий, буксирний, вантажний, рятувальний.

Практична робота. Тренування з кидання швартовного устрою. Спуск та підйом якоря. Робота на рулі. Заведення буксирного тросу, вантажного.

 1. Візуальний звязок і сигналізація. (48 год.)

Теоретична робота. Абетка Морзе (світова), правило ведення переговорів світовою абеткою Морзе, вивчення літер, чисел і службових знаків, прапорцевий семафор. Правила ведення переговорів. Міжнародний звод сигналів. Правила роботи з прапорцями. Практична робота. Тренування в передачі літер, цифр, слів, речень прапорцевою абеткою Морзе, прапорцями міжнародного зводу сигналів.

 1. Такелажна справа. (21 год.)

Теоретична робота.Види рослинних, сталевих, синтетичних тросів і канатів, їх призначення і використання. Морські вузли. Призначення вузлів, прийоми в’язання  прямого, рифового, шкотового, шлюпочного, удавки, вибляночного, простого штика, штика зі шлангом, рибацького штика, вісімки, плоского, «гусиних лапок» та інших.

Практична робота.В’язаннякомплексом на швидкість всіх вищезазначених вузлів. Вміння накладати марки.

 1. Плавання по внутрішніх водних шляхах. (30 год.)

Теоретична робота.Лоція внутрішніх водних шляхів: основні елементи річок, навігаційне обладнання річок. Правила плавання по внутрішніх водних шляхах (ВВШ): означення, рух і маневрування, стоянка суден. Плавання суден при зменшенні видимості.

Практична робота.Вивчення по картках і по екрану екзаменатора навігаційного обладнання річок, типів суден, складу їх роботи, сигналів, які подають судна при плаванні (туманні сигнали, сигнали маневрування, сигнали бідування).

 1. Підготовка плавучих засобів до плавальної практики (27 год.)

Теоретична робота.Техніка безпеки на робочому місці, при роботі з інструментами.

Практична робота. Миття та чищення ялу. Ремонт корпусу і оснастки ялу, підготовка до фарбування. Укомплектування шлюпки необхідними предметами спорядження. Підготовка ялу до експлуатації. Розміщення пайол, уключен, весел, румпелю, пера руля, парусу.

 1. Заключне заняття.

Підведення підсумків роботи гуртка за рік.

Основний рівень, третій рік навчання.

 

№ з/п Розділ, тема Кількість годин
Усього Теоретичні Практичні
1. Вступне заняття 3 3
2. Морська лоція 42 30 12
3. Технічні засоби судноплавання 15 15 0
4. Промислове діло 24 15 9
5. Іхтіологія 24 18 6
6. Навігація 60 25 36
7. Міжнародні правила попередження зіткнення суден (МППЗС-72) 15 6 9
8. Такелажна справа 6 3 3
9. Підготовка плавучих засобів до плавальної практики 24 3 21
10. Заключне заняття, випускні іспити. 3 3
Разом 216 120 96

Зміст програми

 Вступне заняття.(3 год.)

Ознайомлення з програмою. Техніка безпеки і правила протипожежної безпеки в клубі, класах, на вулиці, в транспорті, на дебаркадері.

 1. Морська лоція (42 год.)

Теоретична робота. Загальні відомості про лоції морських шляхів. Навігаційне забезпечення морських шляхів: карти, книги, посібники для плавання, проробка переходу.

Практична робота. Тренування в розпізнаванні навігаційного забезпечення морських шляхів, використовуючи картки, екран екзаменатора, макети навігаційного  обладнання.Використання лоцій, книг, посібників і порадників.

 1. Технічні засоби судноплавства. (15 год.)

Теоретична робота.Електронавігаційні прилади (гірокомпас, лаг). Радіонавігаційні прилади (радіолокатор, радіопеленгатор). Гідроакустичні прилади (ехолоти, рибошукаючі прилади).

 1. Промислове діло (24 год.)

Теоретична робота.Риболовні матеріали. Технологія побудови рибальських засобів. Спорядження і засоби лову риб. Нетрадиційні методи лову риби (електроосвітлення, електрострум). Промисли морських рослин і тварин.

Практична робота.Тренування в в’язанні риболовної сітки і посадки її на підбору.

 1. Іхтіологія.(24 год.)

Теоретична робота. Форми тіла риби. Риба і зовнішній простір: міграція, розмноження, харчування. Характеристика загальних промислових сімейств риб. Розробка риби, охолодження заморозка і посол риби.

Практична робота. Розробка риби під посол і для кулінарного приготування.

 1. Навігація.(60 год.)

Теоретична робота. Основні поняття. Визначення напрямків у морі. Морехідні прилади і інструменти.Графічне зчислення шляху судна. Визначення місця знаходження судна візуальними засобами. Радіолокаційне визначення місця знаходження судна.

Практична робота.Розрахунок курсів судна, їх прокладка на карті, ведення графічної прокладки, означення місцезнаходження судна, використовуючи данні, які можна одержати при візуальних спостереженнях та дані радіолокатора, радіопеленгатора (при рішенні цих задач беруться умовні дані).

 1. Міжнародні правила попередження зіткнення суден

(МППЗС-72) (15 год.)

 Теоретична робота. Загальні положення: Вогні і знаки, звукові сигнали, сигнали біди, використання  МППЗС-72 для безаварійного плавання.

Практична робота.Тренування у вмінні розпізнавати тип судна, його розміри, куди воно йде і чим займається, використовуючи картки і екран екзаменатора.

 1. Такелажна справа. (6 год.)

Теоретична робота. Морські вузли. Призначення вузлів і прийоми їх в’язання: прямого, рифового, шкотового, вісімки, плоского, штиків, гусиних лапок, бесідочного, шлюпкового, удавки, вибляночного. Правила в’язання сіткового полотна.

Практична робота. В’язання на швидкість морських вузлів, тренування у в’язанні сіткового полотна.Ремонт сіткового полотна, накладка марок і посадка сіткового полотна на підбори.

 1. Підготовка плавучих засобів до плавальної практики. (24 год.)

Теоретична робота.Техніка безпеки на робочому місці, при роботі з інструментами.

Практична робота. Миття та чистка ялів, катерів. Ремонт корпусу яла і його оснастки. Підготовка ялів і катерів до фарбування. Укомплекування яла необхідним спорядженням.  Урівноваження весел. Підготовка яла до експлуатації. Розміщення пайол, уключин, весел, румпеля, пера керма, вітрила, щогли.

 1. Заключне заняття. (3 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік, випускні іспити.

Орієнтовна тематична програма літньої плавальної практики

 

№ з/п Розділ, тема Кількість годин
Усього Теоретичні Практичні
1. Вступне заняття 1 1
2. Життя  та діяльність на судні 3 1 2
3. Навички і управління навчальними суднами 5 1 4
4. Організація боротьби з пожежами на суднах 3 1 2
5. Організація боротьби за живучість судна 3 1 2
6. Засоби зв’язку і нагляду на суднах 3 1 2
7. Швартовний устрій 3 1 2
8. Якірний устрій 2 1 2
9. Рятувальні засоби 1 2
10. Навички в управлінні ялом 2 2
11. Заключне заняття 1 1 2
Разом 30 10 20

Зміст програми

1.Вступне заняття (1 год.)

Техніка безпеки, протипожежна безпека на суднах, дебаркадері, на ялах.

 1. Життя та діяльність на судні. (3 год.)

Теоретична робота. Розпорядок дня, правила гуртожитку і поведінки на судні, ялі.

Практична робота.Суднова гігієна. Суднова аптечка. Профілактика захворювань. Перша медична допомога.

 1. Навички в управління навчальними суднами (6 год.)

Теоретична робота.Вміння читати показання приладів.

Штурманська рубка. Її наповнюваність навігаційними приладами.

Практична робота.Включення, виключення основного та допоміжного двигунів. Фіксування положення керма. Передній та задній рух судна.

Виконання команд: «На кермо», «Стоп машина».

 1. Організація боротьби з пожежами на суднах (3 год.)

Теоретична робота. Причини пожеж на суднах. Протипожежний інвентар.

Практична робота.Суднові тривоги. Дії кожного члена команди при тривогах. Застосування рятувальних засобів.

 1. Організація боротьби за живучість судна (3 год.)

Теоретична робота.Аварійно-рятувальний інвентар. Типи суднових тривог.

Практична робота.Застосування аварійно-рятувального інвентарю. Виконання членами екіпажу суднових тривог.

 1. Засоби звязку: нагляду на суднах (3 год)

Теоретична робота. Прапорцевий семафор. Світові засоби зв’язку. Радіозв’язок.

Практична робота. Передача сигналів прапорцевим семафором, світловими засобами зв’язку. Переговори з зустрічними суднами за допомогою радіозв’язку.

 1. Швартовний устрій.(3 год.)

Теоретична робота. Елементи швартовного устрою.

Практична робота.Накладання швартовних кінців на кнехти, накладання стопорів, використання кранців, клюзів, подача льогості.

8.Якірній устрій (3 год.)

Теоретична робота. Типи якорів. Елементи якірного устрою.

Практична робота.Включення, виключення брашпилю. Подача якоря. Використання гвинтового та ланцюгового стопорів.

9.Рятувальні засоби (3 год.)

Теоретична робота. Рятувальні плоти, шлюпки, жилети, пояси.

Практична робота.Тренування в одяганні рятувального жилету та поясу на швидкість. Занурення в рятувальних жилетах та поясах.

10 Навички в управлінні ялом. (2 год.)

Практична робота.Виконання команди для гребців: «Кочети вставити», «Весла розібрати», «Весла на воду», «Сушити весла», «Табань», «Шабаш».

11.Заключне заняття (1 год)

Підведення підсумків роботи за літо.

Прогнозований результат

 Вихованці мають знати:

 • такелажну справу;
 • типи та класифікацію суден;
 • засоби зв’язку на суднах;
 • устрій судна;
 • морську лоцію;
 • навігацію;
 • основи військово-морської справи;
 • МППЗС-72;
 • технічні засоби судновплавання;
 • устрій 6-ти весельного ялу.

Вихованці мають вміти:

 • передавати сигнали прапорцевим семафором;
 • в’язати на швидкість морські вузли;
 • визначати типи суден по екрану екзаменатора;
 • розташовувати на ялі предмети спорядження по штатних місцях;
 • управляти ялом;
 • управляти навчальними судном;
 • швартувати навчальне судно.

Вихованці мають набути досвід:

 • читати морські карти;
 • прокладати курс судна за допомогою суднових пристроїв (атлас, лінійка, секстант);
 • організації збереження життя команди на суднах ;
 • догляду за спорядженням судна, (шлюпки, ялу);
 • виконувати такелажну справу.

Література

 1. А.П.Страхов «Теорія і устрій суден», М.Транспорт, 1975
 2. А.А.Антонов, В.Ф.Недра «Устрій морського судна», М Транспорт, 4968г.
 3. С Сахарнов «Моря, кораблі, капітани…», К
 4. «Веселка» 1963р.
 5. Д.К.Земляновський «Лоція внутрішніх судноплавних шляхів» М. Транспорт 1988р.
 6. Л.Ф.Чернієв «Абетка судноводіння» М. Трансорт 1983
 7. Н.К.Сотніченко «Загальний устрій суден» 1987р.
 8. Р.Н. Акімов «Основи віськово-морської справи», М Воєніздадт, 1961р.
 9. І.Н.Крайнеба «Вузли, прості, забавні, складні», 1997р.
 10. В.Н. Войнікова – Мирський, «Техніка промислового рибальства», 1983р.
 11. Ю.І. Кочетков «Навігація», 1991р.
 12. «Промислова іхтіологія», 1984р.