Навчальні програми клубу

                                    НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ГУРТКУ   “ВОДНИЙ ТУРИЗМ”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

навчальні програми для гуртків

туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти

(спортивно-туристський профіль)

(випуск 2)

Автори програм

Бондарчук Олег Степанович – завідуючий відділом патріотичного виховання Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (блок «Етнографічне краєзнавство» розділу 4)

Глей Валерій Іванович – методист Броварського районного центру туризму, кандидат в майстри спорту зі спортивного туризму (блок «Гірський туризм» розділу 2)

Іванов Олександр  Вікторович – керівник гуртків Сєвєродонецького центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Луганської області, кандидат в майстри спорту зі спортивного туризму (блок «Велосипедний туризм» розділу 2 – в співавторстві з Куцеваловим А.В.)

Колотуха Олександр Васильович – методист Кіровоградського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, кандидат географічних наук, майстер спорту зі спортивного туризму, суддя національної категорії зі спортивного туризму (блок «Лижний туризм» розділу 2)

Кондратенко Олександр Миколайович – методист Харківської обласної станції юних туристів (блок «Водний туризм» розділу 2)

Куцевалов Андрій Володимирович – директор Бучанського центру позашкільної роботи Київської області, кандидат в майстри спорту зі спортивного туризму (блок «Велосипедний туризм» розділу 2 – в співавторстві з Івановим О.В.)

Матюшков Олег Сергійович – методист Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, кандидат в майстри спорту зі спортивного туризму і спортивного орієнтування (блок «Пішохідний туризм» розділу 2)

Мельник Володимир Валентинович – методист відділу організаційно-педагогічної роботи Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (блоки «Географічне краєзнавство», «Історичне краєзнавство» розділу 4)

Наровлянський Олександр Данилович – заступник директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, заслужений вчитель України, кандидат у майстри спорту зі спортивного туризму і спортивного орієнтування, суддя національної категорії зі спортивного туризму (загальна редакція, пояснювальна записка, розділ 1)

Полохін Володимир Геннадійович – керівник гуртка мотоциклетного туризму навчально-виховного комплексу № 6 “Перспектива” м. Жовті Води Дніпропетровської області (блок «Мотоциклетний туризм» розділу 2)

Пшінка Богдан Олегович – керівник гуртків Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, майстер спорту зі спортивного туризму (розділ 3)

 

ВСТУП

 

Невід’ємною складовою системи освіти в Україні є позашкільна освіта, яка забезпечує можливість самореалізації, набуття різноманітних вмінь та знань учнівською та студентською молоддю.

Значну роль в системі позашкільної освіти відіграють  позашкільні навчальні заклади туристсько-краєзнавчого напряму, а в них чимале місце посідають гуртки спортивно-туристського профілю.

Заняття в спортивно-туристських гуртках, участь в змаганнях  сприяють самоствердженню вихованців, формуванню в них лідерських якостей, формуванню стійкого потягу до здорового способу життя. Під час туристських походів та екскурсій діти та молодь пізнають історію рідного краю, знайомляться з пам’ятками історії, природи та культури.

До другого випуску збірки програм гуртків туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти включено програми гуртків основного рівня з пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, мотоциклетного туризму.

Зазначені програми розглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (протокол від 13.05.2013 №1) та Науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол від 19.06.2013 №2)).

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним з найпопулярніших напрямів позашкільної роботи нині є туристсько-краєзнавчий. Серед туристсько-краєзнавчих гуртків чільне місце посідають об’єднання туристсько-спортивного профілю.

Цей напрям діяльності сприяє формуванню здорового способу          життя, фізичному загартуванню вихованців, зміцненню їх здоров’я, самоствердження, вихованню лідерських якостей. Водночас під час походів та змагань вихованці пізнають історію рідного краю, витоки національної культури, свій родовід, знайомляться з пам’ятками природи. Можливість вирішення цих нагальних для сучасної української освіти питань в процесі діяльності гуртків з видів спортивного туризму  визначає актуальність створення даної програми.

Гуртки з різних видів спортивного туризму є найбільш поширених серед туристсько-краєзнавчих гуртків. Це обумовлює необхідність створення програм для таких гуртків, які нині працюють за застарілими або створеними на місцях програмами. В багатьох випадках існуючі прграми не забезпечують належного рівня підготовки вихованців.

Програми призначені для роботи з гуртками відповідного профілю позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів України. Матеріали, включені до збірки, дозволяють забезпечити роботу гуртків пішохідного, лижного, гірського, велосипедного, водного, мотоциклетного туризму.

Навчальна програма реалізується в туристсько-спортивних гуртках туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти та спрямована на дітей віком від 11 до 15 років (в гуртках велосипедного туризму – 13 до 17 років, мотоциклетного туризму – від 15 до 18 років). Як правило, у гуртки повинні прийматися, вихованці, які попередньо пройшли навчання за програмою «Юні туристи-краєзнавці» початкового рівня.

Навчальні програми створені на основі Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 №676.

Метою програми є виховання всебічно розвиненої особистості засобами спортивного туризму.

Завданнями програми є:

– виховувати в гуртківців почуття патріотизму, любові до Батьківщини, поваги до історичних, культурних та природних пам’яток рідної землі;

– навчити вихованців долати природні та штучні перешкоди, орієнтуватися на місцевості, організовувати бівуак та побут в польових умовах, надавати долікарську допомогу, обслуговувати та ремонтувати велосипед, мотоцикл, катамаран, байдарку тощо в умовах спортивно-туристського походу;

– сформувати у вихованців високі моральні якості, самодисципліну, вміння визначати мету та досягати її, працювати в колективі (команді), аналізувати власні дії та дії товаришів.

– сприяти підвищенню рівня туристсько-спортивної майстерності вихованців, підготувати їх до участі в спортивних туристських походах та змаганнях з відповідного виду спортивного туризму відповідного рівня складності.

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:

 • 1-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;
 • 2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;
 • 3-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Програму побудовано на основі блочного принципу. Програма гуртка з певного виду спортивного туризму формується шляхом включення до неї блоків, частина з яких є загальним для всіх видів туризму (вступ, фізична підготовка, загальнотуристська підготовка, підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах, підсумки), інші (краєзнавство та спеціальна туристська підготовка) обираються керівником відповідно до обраного виду туризму та напряму краєзнавчої роботи.

Включення до програми краєзнавчого матеріалу передбачає можливість обрання керівником гуртка одного з варіантів краєзнавчого розділу програми (історичного, географічного, етнографічного краєзнавства) з числа пропонованих. При цьому можливе як використання блоків одного з видів краєзнавства протягом двох років навчання з поступовим поглибленням знань, так і оволодіння кожного року початковими відомостями з іншого виду краєзнавства.

Програма, сформована керівником гуртка з використанням блоків навчального матеріалу, вміщених в цій збірці, не потребує додаткового затвердження  органами управління освітою та/або навчальними закладами.

Керівник гуртка має право самостійно коригувати кількість годин, виділених на вивчення окремих тем, перерозподіляти навчальний час в залежності від місцевих умов, рівня підготовки вихованців, запланованих походів та масових заходів тощо.

Спортивний туризм, як будь-який вид спорту, вимагає постійних тренувань для підтримки необхідного рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки. Загальна фізична підготовка повинна розвивати витривалість, силу, координацію рухів, гостроту реакції. Спеціальна фізична підготовка розвиває ті ж якості, але додатково, направлена на формування та розвиток якостей, притаманних для конкретного, обраного керівником виду туризму. Так, у водному туризмі здійснюється робота по відпрацюванню прийомів веслування та іншої роботи веслом, для чого необхідна значна частина тренувань має проходити на воді.

Під час першого року навчання основну увагу на теоретичних та практичних заняттях варто приділяти оволодінню загальнотуристськими навичками, методам орієнтування, бівуачним роботами тощо, одночасно розпочинаючи освоєння основ обраного виду туризму. На другому році навчання збільшується кількість занять, присвячених оволодінню специфічними прийомами, характерними для обраного виду туризму. Практичні заняття варто проводити на різноманітних формах рельєфу, враховуючи специфіку обраного виду туризму. Так, при проведенні занять гуртка гірського туризму варто використовувати елементи, подібні до гірського рельєфу, які зустрічаються у рівнинній місцевості – схили ярів і кар’єрів, стіни будівель, великі камені і валуни тощо.

Програма передбачає проведення занять у формі лекцій, вікторин, навчально-тренувальних занять тощо. Доцільним є використання активних та інтерактивних форм навчання, технічних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, наочності тощо.

Обов’язковою складовою навчального процесу є участь вихованців у одно-триденних туристських походах, а також участь в багатоденному заліковому спортивному поході. Програма передбачає участь вихованців у змаганнях, зльотах, інших масових заходах (в якості як учасників, так і суддів, організаторів). Можливе проведення екскурсій та/або експедицій з активними способами пересування.

При проведенні одно-триденних походів та участі в масових                заходах рекомендується для одноденного походу використовувати 8 годин навчального часу, дводенного походу чи масового заходу – 14 годин, триденного – 22 години.

Обов’язковим елементом навчального процесу туристсько-спортивного гуртка є проведення залікового багатоденного туристського походу відповідного рівня складності, який проводиться в період канікул поза межами сітки годин.

 

Водний туризм

 

Навчально-тематичний план

Перший рік навчання

 

Назва розділу, теми

Кількість годин
Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Всього
Вступ 4 0 4
Розділ 1. Загальнотуристська підготовка 30 22 52
1.1. Актуалізація знань попереднього року навчання 2 0 2
1.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму 2 0 2
1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України 2 0 2
1.4. Єдина спортивна класифікація України 2 0 2
1.5. Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості 8 8 16
1.6. Загальнотуристське спорядження 4 4 8
1.7. Організація бівуака. Харчування в поході 4 4 8
1.8. Пересування в поході. Загальні вимоги щодо безпеки  в туристських походах. Страховка 2 4 6
1.9. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога 4 2 6
Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка 18 22 40
Розділ 3. Фізична підготовка 0 48 48
Розділ 4. Краєзнавство 6 8 14
Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (1 – 3-денні походи, змагання тощо) 0 56 56
Підсумок 2 0 2
216
Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож Поза сіткою годин

 

Другий рік навчання

 

Назва розділу, теми

Кількість годин
Теоретичні

Заняття

Практичні

заняття

Всього
Вступ 4 0 4
Розділ 1. Загальнотуристська підготовка 24 22 46
1.1. Актуалізація знань попереднього року навчання 2 0 2
1.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму 2 0 2
1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України 4 0 4
1.5 Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості 4 8 12
1.6. Туристське спорядження 4 4 8
1.7. Організація бівуаку. Харчування в поході 4 6 10
1.8. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога 4 4 8
Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка 24 30 54
Розділ 3. Фізична підготовка 0 44 44
Розділ 4. Краєзнавство 10 4 14
Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (1 – 3-денні походи, змагання тощо) 0 52 52
Підсумок 2 0 2

 

РАЗОМ 216
Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож Поза сіткою годин

 

Третій рік навчання

 

Назва розділу, теми

Кількість годин
Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Всього
Вступ 4 0 4
Розділ 1.. Загальнотуристська підготовка 18 14 32
1.1. Актуалізація знань попереднього року навчання 2 0 2
1.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму 2 0 2
1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України 4 0 4
1.5 Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості 2 6 8
1.6. Загальнотуристське спорядження 2 0 2
1.7. Харчування в поході 4 2 6
1.8. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога 2 6 8
Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка 18 44 62
Розділ 3. Фізична підготовка 0 56 56
Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (1 – 3-денні походи, змагання тощо) 0 60 60
Підсумок 2 0 2
РАЗОМ 216
Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож Поза сіткою годин

 

 

Блоки загального характеру

Перший рік навчання

Вступ (4 год.)

Основна мета і завдання роботи об’єднання з урахуванням набутого учасниками туристського досвіду, обраного профілю (теми) краєзнавчих досліджень і спостережень. Орієнтовне календарне планування роботи на навчальний рік, навчально-тренувальні цикли, час і місце, райони проведення зборів, походів.

Техніка безпеки під час проведення змагань у приміщеннях, спортивних залах, спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті. Особливості забезпечення безпеки в зимовий період. Правила поведінки на водних об’єктах. Інструктаж учасників об’єднання з питань безпеки.

Розділ 1. Загальнотуристська підготовка

1.1. Актуалізація знань попереднього року навчання (2 год.)

Актуалізація раніше отриманих опорних знань. Аналіз літнього багатоденного походу (в разі його проведення).

1.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму (4 год.)

Історія виникнення та розвитку туризму. Історія спортивного туризму в СРСР та Україні. Досягнення видатних вітчизняних та зарубіжних спортсменів-туристів, альпіністів, мандрівників. Спортивний туризм на сучасному етапі розвитку України. Особливості та історія розвитку обраного виду туризму.

1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (2 год.)

Ознайомлення з Правилами проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.

1.4. Єдина спортивна класифікація України (2 год.)

Спортивні розряди та звання в Україні. Положення про Єдину спортивну класифікацію. Порядок присвоєння спортивних розрядів та звань. Єдина спортивна класифікація України з неолімпійських видів спорту, Нормативи для присвоєння розрядів та звань зі спортивного туризму та спортивного орієнтування.

1.5. Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості (16 год.)

Поняття про карту та план. Значення карт та планів в господарстві, обороні, житті людини.

Масштаб. Визначення відстаней на карті та місцевості.

Визначення сторін світу за допомогою компасу, небесних світил та місцевих прикмет.

Умовні знаки топографічної та спортивної карти.

Карти, що використовуються в пішохідних походах. Особливості орієнтування під час руху на маршруті пішохідного походу.

Рельєф. Зображення рельєфу горизонталями. Види горизонталей. Бергштрих. Перетин рельєфу. Мікрорельєф. Типові форми рельєфу та їх зображення на карті.

Вибір шляху руху за лінійними орієнтирами та лінійними формами рельєфу.

Види змагань зі спортивного орієнтування. Особливості орієнтування в зимовий період.

Практичні заняття. Визначення відстаней на карті різних масштабів. Вправи на орієнтування карти за допомогою компасу. Топографічні диктанти. Характеристика місцевості за картою. Проходження навчальних дистанцій у      заданому напрямку, орієнтування за вибором. Рух по азимуту.

1.6. Загальнотуристське спорядження (4 год.)

Роль туристського спорядження для успішного проведення походів. Види туристського спорядження (загально-туристське та спеціальне, індивідуальне та групове тощо).

Індивідуальне загальнотуристське спорядження. Рюкзаки. Теплоізоляційні килимки. Спальні мішки. Одяг та взуття для туристського походу. Інше індивідуальне спорядження.

Мотузки (основні та допоміжні), особливості їх використання. Карабіни. Страхувальні системи.

Практичні заняття. Укладання рюкзака. Підбір спорядження.

1.7. Організація бівуака в туристському поході. Харчування в поході (8 год.)

Поняття про бівуак. Вимоги до місця бівуака (безпека, наявність джерел питної води, палива, можливість розташування наметів).

Порядок дій окремих учасників та групи при влаштуванні бівуака.

Види вогнищ. Розпалювання вогнища. Вимоги протипожежної безпеки при влаштуванні вогнища.

Загальні відомості про організацію харчування в туристському поході. Приготування їжі в умовах походу. Кострове приладдя, туристський посуд. Особливості підбору продуктів для пішохідного туристського походу.

Практичне заняття. Встановлення та збирання намету. Організація вогнища. Розпалювання вогнища.

1.8. Пересування в поході.  Загальні вимоги щодо безпеки в туристських походах. Страховка (8 год.)

Рух групи в поході. Залежність швидкості руху від рельєфу, характеру місцевості, наявності перешкод. Обрання швидкості руху.

Забезпечення безпеки під час руху в поході. Фактори небезпеки в туристському поході (природні, антропогенні). Забезпечення безпеки під час подолання простих перешкод (яри, канави, ділянки густого лісу чи чагарника, круті схили).

Організація страховки при подоланні перешкод. Вимоги щодо безперервності страховки. Види страховок. Самостраховка в різних умовах. Страховка.

 

Практичні заняття. Подолання простих перешкод. Забезпечення гімнастичної страховки. Одягання страхувальної системи.

1.9. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога (6 год.)

Гігієна туриста та її значення для збереження здоров’я та успішного проведення походу.

Долікарська медична допомога потерпілому. Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів. Види ран. Допомога при різних видах кровотечі.

Переломи та перша допомога. Накладання шини.

Практичні заняття. Надання долікарської допомоги при різних умовних травмах

Розділ 3.  Фізична підготовка (48 год.)

Поняття про фізичну культуру та спорт як складові системи                           фізичного виховання. Режим дня та його значення. Гартування. Позитивні та негативні чинники фізичного розвитку дитини.

Практичні заняття. Загальна фізична підготовка. Вправи на розвиток швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності.

Розвиток швидкості. Човниковий біг, біг із прискоренням, біг на короткі відстані з максимальною швидкістю, рухливі ігри та естафети, які вимагають швидкості дій тощо.

Розвиток сили. Вправи з використанням маси власного тіла (підтягування, віджимання, присідання, стрибки тощо); вправи з використанням маси предметів (штанга, гирі, гантелі, набивні м’ячі тощо); вправи з використанням опору (опір партнера, самоопір, опір еластичних матеріалів, опір навколишнього середовища тощо); вправи на силових тренажерах; ізометричні вправи (відсутня механічна робота).

Розвиток витривалості.

Розвиток гнучкості. Динамічні вправи: активні (нахили, махи тощо); пасивні (за допомогою партнера). Статичні вправи (збереження нерухомого положення тіла за умов максимальної амплітуди).

Розвиток спритності. Біг з перешкодами; вправи на рівновагу в русі і в статичному положенні, під час бігу; стрибки; метання; загально розвиваючі вправи з предметами; гімнастичні та акробатичні вправи.

Вправи з незвичних вихідних положень. Асиметричні рухи. Дзеркальне виконання вправ. Вправи з різним м’язовим напруженням.

Спортивні та рухливі ігри.

Спеціальна фізична підготовка. Вправи на розвиток спеціальних навичок, необхідних для обраного виду туризму.

 

Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (56 год.)

1-3-денні походи, екскурсії тощо. Участь в змаганнях та інших масових заходах.

Підсумок (2 год.)

 

Другий рік навчання

Вступ (4 год.)

Основна мета і завдання роботи об’єднання з урахуванням набутого учасниками туристського досвіду, обраного профілю (теми) краєзнавчих досліджень і спостережень. Орієнтовне календарне планування роботи на навчальний рік, навчально-тренувальні цикли, час і місце, райони проведення зборів, походів.

Техніка безпеки при проведенні змагань у приміщеннях, спортивних залах, спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації подорожей, правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті. Особливості забезпечення безпеки в зимовий період. Правила техніки безпеки на водоймах. Інструктаж учасників об’єднання з питань безпеки.

Розділ 2. Загальнотуристська підготовка (46 год.)

2.1. Актуалізація знань попереднього року навчання (2 год.)

Актуалізація раніше отриманих опорних знань. Аналіз літнього багатоденного походу (у разі його проведення).

2.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму (2 год.)

Історія дитячо-юнацького туризму. Дитячо-юнацький туризм на сучасному етапі.

2.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (4 год.)

Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Види туристських подорожей. Вимоги до учасників подорожей та формування групи в залежності виду туризму та рівня складності подорожі.

2.4. Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості (12год.)

Поняття про азимут. Визначення азимута на карті та на місцевості.  Магнітне схилення. Магнітні аномалії. Дирекційний кут.

Опис маршруту. Рух за «легендою».

Рух за азимутом (на відкритій місцевості, у лісі, у горах, у тумані). Види карт. Підбір карт для походу. Поняття старіння карти та її корегування.

Орієнтування за допомогою топографічної карти та карти для спортивного орієнтування.

Практичні заняття. Рух за азимутом. Визначення азимуту на місцевості та на карті.

2.5.  Загальнотуристське спорядження (8 год.)

Загальні вимоги до спорядження (вага, надійність, компактність). Відповідність спорядження району подорож, її тривалості,  часу її проведення.

Групове загальнотуристське спорядження. Намети. Тенти.

Індивідуальний та груповий ремонтний набір (призначення, склад, використання).

Спеціальне спорядження та його залежність від складності подорожі.

Практичні заняття. Складання переліку необхідного спорядження для умовного походу. Встановлення тенту. Проведення дрібного ремонту спорядження.

2.6. Організація бівуаку в туристському поході. Харчування в поході  (10 год.)

Складання меню. Поняття циклів харчування. Залежність між характером маршруту, перешкод, інтенсивністю походу (змагань) та меню.

Продукти, що використовуються в поході. Вимоги до калорійності та хімічного складу харчування.

Зберігання продуктів у поході. Облаштування місця бівуаку, охорона природного середовища. Протипожежна безпека.

Режим харчування та водосолевий режим у поході.

Калорійність, поживність, смакові якості та різноманітність харчування.

Використання дарів природи.

Отруйні та небезпечні рослини  (ягоди, гриби тощо).

Практичні заняття. Складання меню, розкладки. Розрахунок калорійності страв та раціонів. Пакування продуктів.

2.7.Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога (8 год.)

Долікарська медична допомога при травмах і захворюваннях, що виникли внаслідок несприятливих метеорологічних умов. Допомога при ураженні блискавкою. Допомога при обмороженні. Допомога при тепловому та/або сонячному ударі.

Долікарська медична допомога при укусах тварин, комах, плазунів, отруєнні рослинами, грибами.

Допомога при утопленні. Реанімаційні дії.

Практичні заняття. Надання долікарської допомоги при різних умовних травмах.

Розділ 3. Фізична підготовка (44 год.)

Показники фізичного стану людини. Вплив тренувань на нервову систему, м’язи, кровообіг, стан внутрішніх органів, загальний стан здоров’я. Значення самоконтролю під час занять спортом. Способи самоконтролю.

Практичні заняття. Загальна фізична підготовка. Вправи на розвиток швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності.

Розвиток швидкості. Човниковий біг, біг із прискоренням, біг на короткі відстані з максимальною швидкістю, рухливі ігри та естафети, які вимагають швидкості дій тощо.

Розвиток сили. Вправи з використанням маси власного тіла (підтягування, віджимання, присідання, стрибки тощо); вправи з використанням ваги предметів (штанга, гирі, гантелі, набивні м’ячі тощо); вправи з використанням опору (опір партнера, самоопір, опір еластичних матеріалів, опір навколишнього середовища тощо); вправи на силових тренажерах; ізометричні вправи (відсутня механічна робота).

Розвиток витривалості.

Розвиток гнучкості. Динамічні вправи: активні (нахили, махи тощо); пасивні (за допомогою партнера). Статичні вправи (збереження нерухомого положення тіла за умов максимальної амплітуди).

Розвиток спритності. Біг з перешкодами; вправи на рівновагу в русі і в статичному положенні, під час бігу; стрибки; метання; загальнорозвиваючі вправи з предметами; гімнастичні та акробатичні вправи.

Вправи з незвичних вихідних положень. Асиметричні рухи. Дзеркальне виконання вправ. Вправи з різним м’язовим напруженням.

Спортивні та рухливі ігри.

Спеціальна фізична підготовка. Вправи на розвиток спеціальних навичок, необхідних для велосипедного туризму.

Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (1 – 3-денні походи, змагання, тощо) (52 год.)

Підсумок (2 год.)

 

Третій рік навчання

Вступ (4 год.).

Основна мета і завдання роботи об’єднання з урахуванням набутого учасниками туристського досвіду, обраного профілю (теми) краєзнавчих досліджень і спостережень. Орієнтовне календарне планування роботи на навчальний рік, навчально-тренувальні цикли, час і місце, райони проведення навчально-тренувальних зборів, походів.

Техніка безпеки під час проведення змагань у приміщеннях, спортивних залах, спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації подорожей. Правила дорожнього руху. Норми поведінки в міському та міжміському транспорті. Особливості забезпечення безпеки у зимовий період. Правила техніки безпеки на водоймах. Інструктаж учасників об’єднання з питань безпеки.

Розділ 2. Загальнотуристська підготовка

2.1. Актуалізація знань попереднього року навчання (2 год.)

Актуалізація  раніше отриманих опорних знань. Аналіз літнього багатоденного походу (у разі його проведення).

2.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму (2 год.)

Історія розвитку туризму регіону. Дитячо-юнацький туризм регіону: історія та сучасний стан.

2.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (4 год.)

Порядок підготовки до подорожі та її проведення. Маршрутні документи.

Взаємодія з організацією, що проводить подорож, маршрутно-кваліфікаційною комісією, аварійно-рятувальними підрозділами.

Практичні заняття. Заповнення маршрутного листа (книжки).

2.4. Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості (8 год.)

Способи відновлення орієнтування в разі його втрати на змаганнях або в поході.

Особливості тактики в змаганнях з орієнтування в заданому напрямку, за вибором, на маркованій трасі, естафетах.

Практичні заняття. Подолання навчальних дистанцій орієнтування в заданому напрямку, по вибору, на маркованій трасі.

2.5. Загальнотуристське спорядження (2 год.)

Спорядження та обладнання для приготування їжі. Штучні джерела вогню та тепла (газові пальники, примуси).

2.6. Харчування в поході (6 год.)

Складання меню та розкладки продуктів харчування на похід. Особливості пакування різних видів продуктів. Розподіл та перерозподіл ваги продуктів у поході.

Приготування страв у поході. Використання дарів природи для додаткового харчування в поході.

Забезпечення повноцінного харчування в умовах негоди. Аварійні варіанти харчування. Додаткове (штурмове) харчування.

Практичне заняття. Складання розкладки з урахуванням аварійного запасу, штурмових раціонів, дарів природи.

2.7. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога (8 год.)

Способи транспортування потерпілого. Індивідуальне транспортування потерпілого. Транспортування потерпілого на ношах, в коконі. Транспортування потерпілого через перешкоди.

Практичні заняття. Транспортування потерпілого.

Розділ 3. Фізична підготовка (56 год.)

Поняття про здоровий спосіб життя. Попередження травм та захворювань під час занять спортивним туризмом.

Практичні заняття. Загальна фізична підготовка. Вправи на розвиток швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності.

Розвиток швидкості. Човниковий біг, біг із прискоренням, біг на короткі відстані з максимальною швидкістю, рухливі ігри та естафети, які вимагають швидкості дій тощо.

Розвиток сили. Вправи з використанням маси власного тіла (підтягування, віджимання, присідання, стрибки тощо); вправи з використанням маси предметів (штанга, гирі, гантелі, набивні м’ячі тощо); вправи з використанням опору (опір партнера, самоопір, опір еластичних матеріалів, опір навколишнього середовища тощо); вправи на силових тренажерах; ізометричні вправи (відсутня механічна робота).

Розвиток витривалості.

Розвиток гнучкості. Динамічні вправи: активні (нахили, махи тощо); пасивні (за допомогою партнера). Статичні вправи (збереження нерухомого положення тіла за умов максимальної амплітуди).

Розвиток спритності. Біг з перешкодами; вправи на рівновагу в русі і в статичному положенні, під час бігу; стрибки; метання; загальнорозвиваючі вправи з предметами; гімнастичні та акробатичні вправи.

Вправи з незвичних вихідних положень. Асиметричні рухи. Дзеркальне виконання вправ. Вправи з різним м’язовим напруженням.

Спортивні та рухливі ігри.

Спеціальна фізична підготовка. Вправи на розвиток спеціальних навичок, необхідних для обраного виду туризму.

Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (1 – 3-денні походи, змагання, екскурсії тощо) (60 год.)

Підсумок (2 год.)

 

Прогнозовані результати

Загальнотуристська підготовка

Перший рік навчання

 

Вихованці повинні  знати

 • історію розвитку спортивного туризму, зокрема обраного виду туризму;
 • сучасний стан розвитку спортивного туризму в Україні та світі;
 • основні вимоги техніки безпеки при проведенні навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей;
 • основні положення Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (вимоги до учасників походу, права та обов’язки учасників подорожей);
 • правила та послідовність роботи з компасом та картою, особливості орієнтування на місцевості, способи орієнтування;
 • вимоги до туристського бівуаку, способи організації ночівлі в польових умовах, організації туристського побуту та харчування;
 • загальні вимоги до туристського спорядження;
 • загальні вимоги щодо організації безпеки в туристських походах, поняття страховки та самостраховки;
 • основні положення Правил змагань зі спортивного туризму;
 • основні правила особистої гігієни, первинні ознаки захворювань, які зустрічаються під час подорожей способи надання першої долікарської допомоги, способи транспортування потерпілого;
 • основні методи простих краєзнавчих спостережень і досліджень та природоохоронної діяльності у поході.

Вихованці гуртка повинні вміти

 • користуватися компасом, топографічною та спортивною картою для орієнтування на місцевості;
 • орієнтуватися на місцевості за допомогою карти і компасу, за місцевими прикметами, рухатись за азимутом, проходити нескладні маршрути за письмовим описом (легендою);
 • складати перелік необхідного загальнотуристського особистого та групового спорядження; добирати, доглядати та правильно зберігати його;
 • укладати рюкзак, встановлювати намет, розпалювати вогнище, організовувати ночівлю в польових умовах;
 • в’язати основні туристські вузли;
 • долати прості природні перешкоди в поході та/або на дистанції змагань, застосовувати прийоми страховки та самостраховки;
 • рухатися похідним строєм, витримувати темп, дистанцію;
 • готувати прості страви на вогнищі;
 • надавати першу долікарську допомогу, транспортувати потерпілого;
 • взаємодіяти з іншими членами команди, групи, надавати допомогу товаришам.

 

Другий рік навчання

Вихованці повинні  знати

 • основні принципи та критерії класифікації спортивних пішохідних походів;
 • вимоги Єдиної спортивної класифікації зі спортивного туризму
 • вимоги до присвоєння спортивних розрядів з туризму;
 • правила протипожежної безпеки та правила поведінки на водних об’єктах;
 • вимоги до вибору місця для туристського бівуаку та до безпеки туристського бівуаку, типи туристських багать;
 • вимоги до режиму харчування, калорійності та добору продуктів у туристському поході;
 • засоби очищення та обеззараження питної води;
 • особливості орієнтування в різних природних умовах;
 • Правила змагань з спортивного туризму, мати поняття про Положення про змагання, умови проведення змагань;
 • правила забезпечення страховки під час подолання природних перешкод в поході та/або на дистанції змагань;
 • способи самоконтролю функціонального стану свого організму;
 • склад ремонтного набору, способи сушки одягу, взуття у разі негоди;
 • порядок дій у разі втрати орієнтування окремим учасником або всією групою.

Вихованці гуртка повинні вміти

 • вимірювати відстані на місцевості та визначати висоту окремих об’єктів різними способами;
 • здійснювати масштабну та позамасштабну окомірну зйомку невеликих ділянок на місцевості; складати абриси (крокí) окремих ділянок маршруту; складати кроки маршруту та робити технічний опис маршруту;
 • визначати істинні азимути та дирекційні кути за виміряним (відомим) магнітним азимутом;
 • рухатися по незнайомій місцевості за картою, описом (легендою), азимутом, орієнтуватися за рельєфом, лінійними орієнтирами;
 • складати перелік продуктів харчування для туристського походу, меню з урахуванням енергетичних витрат учасників на маршруті;
 • знезаражувати воду;
 • аналізувати дії свої та товаришів по команді, групі,
 • висловлювати та відстоювати власну точку зору під час дискусії, обговорення.

 

 

Третій рік навчання

Вихованці повинні  знати

 • правила та порядок організації рятувальних робіт;
 • функції маршрутно-кваліфіційних комісій, контрольно (аварійно)-рятувальних служб, порядок взаємодії з ними, способи і засоби сигналізації та зв’язку в поході;
 • особливості ремонту туристського спорядження, комплектування ремонтного набору;
 • порядок організації бівуаку в польових умовах без намету та стандартного бівуачного спорядження, особливості розпалювання вогнища в складних погодних умовах;
 • основні способи транспортування потерпілого;
 • порядок і особливості приготування їжі на примусі, газовому пальнику;
 • дії керівника та учасників групи в аварійній ситуації, порядок дій при аварії в своїй та інших групах;
 • способи надання долікарської допомоги при різних видах травм, захворювань;
 • порядок використання ліків, наявних аптечці туристської групи;
 • міжнародні знаки сигналів безпеки;
 • порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України (зокрема дітей), особливості проведення спортивних туристських походів у окремих країнах;
 • основні принципи суддівства змагань зі спортивного туризму; права та обов’язки суддів;
 • особливості орієнтування в тайзі, горах, пустелях.

Вихованці гуртка повинні вміти

 • організовувати рятувальні роботи,транспортувати потерпілого;
 • складати список ремонтного набору, складати меню та розкладку продуктів на похід, складати список групової медичної аптечки;
 • користуватись примусами та газовими пальниками, складати меню з урахуванням енергетичних витрат учасників та можливості поповнення його на маршруті;
 • очищувати та знезаражувати воду для приготування їжі; організувати приготування їжі в екстремальних умовах;
 • застосовувати туристські вузли;
 • виготовляти різні засоби транспортування потерпілого (ноші, кокон тощо);
 • аналізувати власні дії, дії команди, групи в поході чи на дистанції змагань;
 • визначати мету своєї діяльності та цілеспрямовано рухатися до цієї мети.

Водний туризм

Перший рік навчання

Назва розділу, теми Кількість годин
Теоретичні

Заняття

Практичні

заняття

Всього
Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка 18 22 40
2.1. Техніка водного туризму 4 8 12
2.2. Тактика водного туризму 2 2 4
2.3.Спорядження для водної подорожі 2 2 4
2.4. Привали і ночівля в водному поході 2 0 2
2.5.Забезпечення безпеки в водному туризмі 2 6 8
2.6.Туристські можливості регіону для  водного туризму 2 0 2
2.7.Особливості орієнтування у водному поході 2 4 6
2.8.Правила змагань з водного туризму 2 0 2

Другий рік навчання

Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка 24 30 54
2.1. Техніка руху і подолання перешкод 4 18 22
2.2. Тактика водної подорожі 2 4 6
2.3. Спорядження для водного туризму 4 0 4
2.4.  Привали і ночівлі 4 0 4
2.5.Забезпечення безпеки у водній подорожі 4 6 10
2.6.Туристські можливості регіонів України та інших держав для водних походів 2 0 2
2.7. Особливості орієнтування в водному поході 4 2 6

Третій рік навчання

Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка 18 44 62
2.1.Техніка водного туризму 4 26 30
2.2 Тактика водного туризму 2 4 8
2.3. Спорядження для водного туризму 2 0 2
2.4. Безпека водних походів 4 8 12
2.5.Огляд туристських районів СНД 2 0 2
2.6. Особливості орієнтування в водному поході. Елементи річкової лоції 2 4 4
2.5. Правила змагань з водного туризму 2 2 4

 

 

Перший рік навчання

Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка.

2.1.Техніка руху і управління плавзасобами.

Елементи греблі. Весло. Байдарочна і канойна гребля. Гребки переміщення та управління, гребки прямі та зворотні. Посадка і висадка з судна. Техніка відчалювання і причалювання. Прийоми раціональної греблі і управління судном. Взаємодія членів екіпажу. Засоби подолання природних та штучних перешкод. Рух відкритими водоймами.

Практичні заняття. Вибір весла. Розворот весла, хват. Гребки для переміщення байдарок та керування нею. Прямий та зворотний гребок.

Керування байдаркою: повороти, табанювання, зачепи.

Посадка в байдарку та висадка з неї. Відчалювання від берега та причалювання до нього.

Проходження штучних перешкод: мостів, гребель, риболовецьких споруд.

Проходження природних перешкод: прижимів, мілин.

2.2. Тактика водного туризму.

Поняття про тактику в водному поході. Пасивна і активна тактика. Розпорядок дня і графік руху. Зв’язок і сигналізація. Вибір лінії руху в різних умовах плавання. Розвідка. Обноси. Волоки та перекати, їх проходження. Рух при обмеженій можливості проглядання перешкод. Тактика проходження перешкод.

2.3. Спорядження для водної подорожі 

Види туристських суден та їх основні параметри: довжина, ширина, осадка. Головні експлуатаційні якості: водотонажність, стійкість, маневреність, непотоплюваність, ходові якості. Каркасні і каркасно-надувні байдарки. Збільшення плавучості байдарок. Ремонтний набір для водної подорожі. Особливості особистого спорядження для водного туризму. Гідроізоляція спорядження і продуктів. Складання вантажу та розміщення людей в байдарках. Рятувальні засоби.

Практичні заняття. Складання та розбирання байдарок. Профілактичний ремонт судна. Герметичне упакування речей. В’язання вузлів та обв’язка байдарки.

2.4. Привали і ночівля в водному поході.

Привали на березі та на воді. Вибір місця для привалу. Ночівля. Забезпечення безпеки на привалах і ночівлях. Організація табору і зберігання спорядження. Ремонт і просушування одягу, взуття. Зняття табору.

Правила організації похідного побуту  і харчування. Рекомендований набір продуктів. Упаковка і зберігання продуктів у водному поході. Найпростіші засоби очищення  і обеззараження питної води.

2.5. Забезпечення безпеки в водному поході.

 Види аварій, їх причини. Аналіз характерних аварійних ситуацій. Правила посадки, поведінки в суднах, висадки екіпажу. Передпохідна перевірка спорядження і суден, профілактичний огляд їх у передпоходному контрольному виході на воду. Застосування рятувальних засобів. Значення дисципліни. Надання допомоги тим, хто терпить аварію на воді. Правила підйому людини з води на судно. Страховка при проходженні природних і штучних перешкод. Правила купання в незнайомих водоймах.

Практичні заняття. Передпохідна перевірка особистого та групового спорядження, суден. Профілактичний огляд суден в поході. Тренувальний вихід на воду.

Відпрацювання прийомів страхування, дій групи при аварії.

2.6. Туристські можливості регіону для водного туризму.

Географічне положення і кордони. Основні водойми і річки, рельєф, рослинний і тваринний світ. Пам’ятні місця, екскурсійні об’єкти регіону. Водні маршрути, рекомендовані для проходження. Література про рідний край.

2.7. Особливості орієнтування в водному поході

Карти, що використовуються в водних походах. Особливості орієнтування під час руху на маршруті водного походу. Орієнтування в умовах річок, озер. Окомірна зйомка перешкод і складання схем їх проходження.

2.8. Правила змагань з водного туризму

Положення про змагання. Умови змагань. Види дистанцій змагань з водного туризму.

 

Другий рік навчання

Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка.

2.1. Техніка руху і подолання перешкод.

Техніка греблі. Управління гребними судами. Подолання перешкод: зливів, «бочок», валів, кам’янистих ділянок, прижимів.

Практичні заняття. Керування байдаркою та катамараном. Подолання перешкод: зливів, «бочок», стоячих валів, кам’янистих ділянок.  Рух за течією та проти течії, проходження мілин та заростей очерету, рух відкритими водоймищами, висока хвиля, зустрічний та боковий вітер, проходження порогів; техніка подолання природних та штучних перешкод.

2.2. Тактика водної подорожі. 

 Побудова маршруту подорожі. Внесення коректив до графіка руху залежно від реальних умов. Розвідка порогів та інших складних ділянок . Вибір лінії руху в конкретній перешкоді.  Похідний порядок суден. Зв’язок між екіпажами суден. Тактика руху пішки, короткі та довгі волоки (обноси). Запасний варіант підходу та виходу з маршруту.

Практичні заняття. Складання графіку руху,  попередня розвідка складних перешкод і оцінка їх проходження.

2.3. Спорядження для водного туризму.

 Підготовка, ремонт і модернізація байдарок перед складною водною подорожжю з метою підвищення надійності судна та безпеки на плаву.  Каркасно-надувні байдарки для походів і змагань. Ремонт  плавзасобів. Склад ремонтного набору для різних типів судів. Виготовлення фартухів. Підготовка групового та особистого спорядження. Передпохідний профілактичний ремонт. Спорядження для страхування та забезпечення безпеки.

Практичні заняття. Ремонт плавзасобів

2.4.  Привали і ночівлі

Вибір місць для ночівель і привалів на різних типах річок. Установка плавзасобів з урахуванням коливання рівня води. Охорона природи.

2.5. Забезпечення безпеки у водній подорожі 

Міра ризику у водних походах. Основні причини виникнення небезпеки у водній подорожі. Застосування рятувальних засобів. Аналіз нещасних випадків у водних походах. Дії групи при аварії на воді. Надання допомоги учасникам, що терплять лихо на воді. Підготовка до змагань з рятувальних робіт. Правила купання у річках та водоймищах.

Практичні заняття.

2.6. Туристські можливості регіонів України та інших  держав

для водних походів

Огляд літератури про рідний край. Розробка маршрутів різної ступені складності річками України.

2.7. Особливості орієнтування в водному поході

Орієнтування при проходженні перекатів і порогів. Окомірна зйомка і складання схеми порогу. Динаміка річкового потоку. Основні параметри потоку. Характеристика долини річки.  Уточнення карти в поході.

Орієнтування за протоками, характерними перешкодами, береговою та орографічною обстановкою. Лоцманська схема річки. Схема опису порогу.

2.8. Правила змагань з водного туризму

Правила змагань з водного туризму. Положення про змагання. Умови змагань. Визначення класу дистанції. Основні штрафи, передбачені Правилами змагань.

 

Третій рік навчання

 1. Спеціальна туристська підготовка.

2.1.Техніка водного туризму. 

Керування судном в умовах дії потоку на нього при різній швидкості та напряму течії. Вибір весла і пристрій сидіння. Веслування при   прямолінійному русі вперед і назад. Дугоподібні гребки, що управляють. Техніка безопорної проводки весла. Комбіновані гребки. Використання техніки при подоланні  типових перешкод. Техніка веслування в уловах.

Практичні заняття. Відпрацювання керування каяком і каное. Відпрацювання ескімоського перевороту.

Траверсування потоку на каное та каяку. Керування суднами: крени, техніка бокового притягування, комбіновані гребки. Обладнання пристрою для сидіння на катамарані. Гребля на катамарані-двійці та катамарані-четвірці.

2.2. Тактика водного туризму. 

Вибір лінії руху в конкретній перешкоді. Розвідка. Вибір способу проходження однорідних ділянок. Тактика  руху комбінованих груп. Тактика руху на непрохідних ділянках. Тактика волоків. Розподіл сил і засобів групи на маршруті. Проходження комбінованих маршрутів. Волоки.

Практичні заняття. Розробка плану та тактики проходження маршруту водного походу. Відпрацювання волоків.

  2.3. Спорядження для водного туризму 

 Використання туристських суден у походах різної категорії складності. Байдарки. Каное. Катамарани. Надувні гумові човни. Плоти.

Удосконалення плавзасобів та їх окремих елементів з метою покращення техніко-тактичних характеристик.

Практичні заняття. Підготовка до походів каяків, каное, катамаранів.

2.4. Безпека водних походів 

Основні причини виникнення небезпек у водних походах. Ступінь ризику у водних походах. Аналіз нещасних випадків. Небезпечні ділянки водного потоку. Індивідуальне рятувальне спорядження: рятувальний жилет, гідрокостюм, каска. Навички перебування у воді. Страховка: рятувальний кінець, «кораблик», страховка «живцем», страховка на плаву. Відпрацювання  виживання та збереження групи в екстремальних умовах.  Надання допомоги групі, що потрапила в аварійну ситуацію.

Практичні заняття. Дії групи при виникненні аварійної ситуації. Організація страховки при подоланні перешкод.

2.5.Огляд туристських районів СНД

Північ Європейської частини. Центральна і південна частина Європейської території. Великий Кавказ та Закавказзя. Урал. Західно-Сибірська низовина. Прибайкалля і Забайкалля. Плато Путорана. Якутія. Далекий Схід.

2.6. Особливості орієнтування в водному поході. Елементи річкової лоції  

Типи річок: гірські, гірсько-тайгові, річки з помірною весняною повінню та з літніми дощовими паводками. Характеристики долини річки та русла.  Перешкоди на річках: перекати, пороги, водозливи, стоячі хвилі або вали, водяні ями або  «бочки», шивери, притиски, улови, кордон протилежних течій, завали або заломи, мости, греблі, троси, молевий сплав, ряжеві стінки. Прохідність річок.

Прогнозовані результати (водний туризм)

Перший рік навчання

Вихованці повинні  знати:

 • історію розвитку водного туризму;
 • сучасний стан розвитку водного туризму в Україні та світі;
 • особливості організації бівуаку та харчування в умовах водного походу;
 • загальні вимоги до спеціального туристського спорядження для водного туризму;
 • загальні вимоги щодо організації безпеки в водних туристських походах; правила користування рятувальним жилетом;
 • характеристику основних природних перешкод, притаманних для водного туризму, способи їх подолання;
 • основні принципи тактики підготовки та проведення водних походів;
 • туристські можливості рідного краю (регіону) для водного туризму;
 • основні положення Правил змагань зі спортивного туризму;
 • первинні ознаки захворювань, які характерні для водних походів;
 • прийоми роботи з веслом.

Вихованці гуртка повинні вміти:

 • складати перелік спеціального особистого та групового спорядження, добирати, доглядати та правильно зберігати його;
 • долати прості природні перешкоди, характерні для водного туризму;
 • складати, розбирати та просушувати судно, здійснювати нескладний ремонт;
 • керувати судном, вміти розміщуватись на судні та правильно розміщувати вантаж;
 • орієнтуватися на річці за допомогою туристської лоції;
 • проводити розвідку водних перешкод, обносів.

Вихованці повинні взяти участь в заліковому поході 3 ступеню складності – 1 категорії складності та/або змаганнях зі спортивного туризму на дистанціях не нижче 2 класу, виконати 3-й (1-й юнацький) розряд.

 

Другий рік навчання

Вихованці повинні  знати:

– основні принципи та критерії класифікації спортивних водних походів;

 • туристські можливості території України для водного туризму;
 • особливості організації бівуаку в водному поході;
 • види, характеристика та способи подолання природних перешкод, характерних для водних маршрутів (шивери, перекати, пороги, заколи, прижими, наплавні та низькі мости, греблі);
 • вимоги до режиму харчування, калорійності та добору продуктів у водному туристському поході;
 • особливості орієнтування в водному поході;
 • види дистанцій змагань з водного туризму;
 • правила забезпечення страховки під час подолання природних перешкод, характерних для водного туризму;
 • тактичні засади планування водного туристського походу;
 • дії екіпажу при перевертанні судна.

Вихованці гуртка повинні вміти:

 • долати різноманітні природні перешкоди, характерні для водного походу, з допомогою спеціального спорядження;
 • організувати страховку та самостраховку при подоланні природних перешкод, характерних для водного походу;
 • складати план підготовки та кошторис водного походу, розробляти маршрут та його запасні варіанти;
 • складати, розбирати та просушувати обраний вид судна, ремонтувати його;
 • керувати судном при проходженні складних природних перешкод, при дії на нього потоку  різної швидкості та напряму течії;

Вихованці повинні взяти участь в заліковому поході 2-3 ступеню складності та/або змаганнях зі спортивного туризму на дистанціях 1-2 класу, виконати 2 юнацький розряд .

Третій рік навчання

Вихованц повинні  знати:

 • правила та порядок організації рятувальних робіт;
 • що таке лінійна, кільцева радіальна схема побудови маршруту, аварійні та запасні варіанти маршруту;
 • особливості ремонту туристського спорядження, комплектування ремонтного набору для водного туризму;
 • туристські можливості регіонів світу для проведення водних туристських походів;
 • дії керівника та учасників групи в аварійній ситуації в водному поході, порядок дій при аварії в своїй та інших групах;
 • тактику подолання перешкод в водному поході, на дистанції змагань;
 • особливості  проведення спортивних походів із застосуванням різних туристських суден (байдарок, каное, каркасно-надувних байдарок, надувних байдарок, двомісних та чотиримісних катамаранів;
 • порядок роботи з картою і компасом при орієнтуванні на річках та озерах;
 • правила використання річкової лоції;
 • вимоги до забезпечення страхування при проходженні складних природних перешкод (зливів, водяних ям та «бочок», прижимів, уловів) та при проходженні штучних перешкод (заломи, завали, мольовий сплав, ряжеві стінки);
 • основні причини аварій в водних походах та шляхи запобігання них.

Вихованці гуртка повинні вміти:

 • долати різноманітні складні природні перешкоди, характерні для водного туризму, за допомогою спеціального спорядження;
 • організовувати рятувальні роботи на воді;
 • складати список ремонтного набору; складати меню та розкладку; продуктів на похід;  складати список групової аптечки для водного походу;
 • складати план підготовки та кошторис водного категорійного походу, розробляти маршрут та його запасні варіанти;
 • усувати несправності та поломки обраного виду судна;
 • використовувати основні технічні прийоми керування різними суднами (байдарки, каное, катамарани, каяки) при проходженні складних природних перешкод; керувати різними суднами при дії на них потоку  різної  швидкості та напряму течії;
 • організовувати страхування при подоланні природних і штучних перешкод; проводити розвідку водних перешкод (порогів, водозливів, прижимів, обносів і волоків);

Вихованці повинні взяти участь в заліковому поході 1-2 категорії складності та/або змаганнях зі спортивного туризму на дистанціях не нижче 3 класу.

Рекомендована література

 1. Алексеев А., Питание в туристском походе, М., 1992 г.
 2. Аронов Г.С. На байдарці за снагою. – К.: Здоров’я, 1980.
 3. Бардин К.В. Азбука туризма. – М.: Просвещение, 1981. – 205 с.
 4. Берман А.Е. Юный турист. – М.: Просвещение, 1977. – 160 с.
 5. Власов А.А. Туризм: Учебно-методическое пособие. – М.: Просвещение, 1977. – 95 с.
 6. Водные маршруты СССР. Европейская часть/ Плечко Л.А, Сабанеева И.П. – М.: «Физкультура и спорт», 1973 184 с.
 7. Водный туризм / Аристова И.Д. – М.: «Физкультура и спорт», 1968 – 208 с.
 8. Водный туризм / Сост. В.Н. Григорьев. – М.:Профиздат, 1990. – 304 с.: ил.

 

 1. Ганопольский Ю.О. Уроки туризму. – К.: Шкільний світ, 2006.
 2. Горбунова Н.М. Водные маршруты Украины. – М.: Профиздат, 1969.
 3. Дубровский О. и др. Туристские разборные байдарки / Ветер странствий, вып.4. – М.: Физкультура и спорт, 1960. с. 7.
 4. Захарчук В. Туристські ріки Карпат.- Чернівці, видавничий дім «Букрек», 2006.
 5. Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся: Учебно-методическое пособие. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2000. – 228 с.
 6. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста., М., 1990.
 7. Линчевский Э. Психологический климат туристской группы., М., 1981.
 8. Лысогор Н.А. и др. Питание туристов в походе., М., 1980.
 9. Наровлянська М.Д., Наровлянський О.Д., Пустовойт В.О. Шкільний туризм. – К.: Шкільний світ, 200 – 128 с.
 10. Порядок класифікації маршрутів туристських спортивних походів // Спортивний туризм. – К.: Федерація спортивного туризму України. – 2002. – № 2. – С. 5-10.
 11. Правила змагань зі спортивного туризму. Федерація спортивного туризму України. – К. 2008.
 12. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 року № 237, зареєстрованим Міністерством юстиції України 06.2006 р. за №660/12534
 13. Путешествия на гребных судах. – М.: Физкультура и спорт , 1979. – 135с.
 14. Рощин А.Н., Ориентирование на местности. – К: “Вища школа”, 1982 – 104 с.
 15. Снаряжение туриста-водника. – М.:Профиздат, 1986. – 206 с.
 16. Филатов В.П. Туризм на байдарках.-   М. 1959. – 72 с.